Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘همجنسگرا’

همجنس گرایی در دوران باستان :

بین النهرین :

در اواسط هزاره سوم قبل از میلاد برخی موبدان سومری به نام گالا که الهه اینانا را پرستش می کردند و سپس همتایان آنها در بابل و آشور لباس و رفتار های زنانه را بکار می گرفتند و به عنوان مفعول با مردان دیگر رابطه جنسی مقعدی داشتند، واژه گالا به صورت تصویر آلت مردانه به همراه مقعد نوشته می شد. در بابل و آشور رابطه جنسی مردان با گالاها موجب خوش اقبالی شناخته می​شد[1].

قوانین آشور در 1250 قبل از میلاد برای مردی که به دروغ به دیگری نسبت مفعول بودن در رابطه همجنس گرایانه دهد یا به مردان تجاوز جنسی کند مجازات در نظر گرفته بود ولی ممنوعیتی برای روابط آزادانه میان دو مرد وجود نداشت[2]. تصاویر روابط همجنس گرایانه در اوروک، بابل، شوش و آشور از هزاره سوم پیش از میلاد یافت شده.

مصر :

در کتیبه های مصری موبدان برخی معابد از داشتن رابطه با مردان درون معابد منع شده اند. به مردانی که رفتار زنانه داشتند و با مردان رابطه جنسی داشتند “Hmt” گفته میشده. در یکی از افسانه های مصر که در چندین کتیبه به آن اشاره شده آمده است که «ست» یکی از خدایان مذکر با «هورس» یکی دیگر از خدایان مذکر رابطه جنسی برقرار کرده[3].

قدیمی ترین تصویر از رابطه همجنس گرایانه در مقبره «نیانخخنوم» و «خنومهوتپ»[4] در نزدیکی شهر ممفیس یافت شده، در این تصویر دو مرد (صاحبان مقبره) دیده می شوند که همدیگر را در آغوش گرفته اند و یکدیگر را در حالتی که نوک بینی ها به هم رسیده می بوسند، این نوع بوسه در تصویر گری مصری نماد بوسه عاشقانه بوده.

یونان :

آثار بسیاری از روابط همجنس گرایانه و عشق میان همجنس از یونان باستان بر جای مانده . یکی از شکل های رایج این رابطه میان یک مرد با تجربه و بزرگسال و یک نوجوان بوده، این رابطه «پِدِرَستی» نام داشته، در این رابطه مرد بالغ یک پسر را برای رابطه عاشقانه و جنسی انتخاب می کرده و ضمن این رابطه روش های زندگی را به او آموزش می داده[5].

«سَفو»[6] زن شاعری بود که حدود 600 سال قبل از میلاد در جزیره «لزبوس» زندگی می کرد و اشعاری در زمینه عشق به همجنس و جنس مخالف سروده است. بعد ها واژه «لزبین» برای اشاره به زنان همجنس گرا بکار گرفته شد.

افلاطون در رساله ضیافت خود برترین عشق را میان همجنسان مرد و رابطه جنسی با زن را فقط برای تولید مثل دانسته[7].

چین :

قدیمی ترین شواهد مربوط به همجنس گرایی در چین به قرن شانزده تا یازده در سلسله «شَنگ» بر می گردد. اسناد تاریخی رسمی چین نشان می دهد که در سلسسله «چین» و «هان» (770 سال قبل از میلاد) همجنس گرایی در بین مردان نه جرم بوده و نه پدیده ای غیر اخلاقی[8].

از یازده امپراتور سلسله «هان» ده امپراتور معشوق همجنس و یا روابط همجنس گرایانه داشتند و این نوع روابط برای طبقات بالای جامعه چین پذیرفته شده بوده.همجنس گرایی زنان نیز در چین باستان پذیرفته شده بوده، به زنان همجنس گرا «موجینگزی» گفته می شده[9].

همجنس گرایی پس از میلاد مسیح :

مسیحیت در اوج قدرت امپراتوری رم و رواج فرهنگ یونانی در مناطق مدیترانه پدیدار شد. مسحیت زاده یهودیت بود و بسیاری از باور های یهودی را به ارث برد. مسیح آموزه تورات درباره مهر ورزی به همسایگان را تصدیق کرد و مانند پیامبر پیشین به فقرا و ضعیفان توجه نشان می داد. در موضوعات جنسی او محافظه کاری را با دلسوزی ترکیب کرد. او طلاق را مردود دانست ولی برای نجات زنی از مجازات یهودی سنگسار مداخله کرد. استفاده از واژه «راکا»[10] که گمان می رود واژه توهین آمیزی است برای اشاره به مرد مفعول جنسی توسط مسیح منع شده، بیش از این در «گاسپل»[11] ها که از نخستین متون مسیحی هستند مسیح در مورد همجنس گرایی ساکت است، این نکته تعجب برانگیز است زیرا عشق مردان به یکدیگر در جوامع یونانی ساکن فلسطین جایی که مسیح در آن موعظه می کرد متداول بوده[12].

در دهه های نخستین پس از میلاد مسیح یک فیلسوف و نظریه پرداز یهودی ساکن اسکندریه به نام «فیلُ»[13] در قوانین خود به نام قوانین مخصوص، همجنس گرایان را به مرگ محکوم کرد. نویسندگان دیگر یهودی هم در این دوره کم و بیش به محکوم کردن همجنس گرایی پرداختند. در بسیاری موارد نویسندگان برای کسب اعتبار داستان ها، پیشگویی ها و اشعار خود را از جانب پیامبران یا اساتید پیشین بیان کرده اند. برای مثال «نامه اریستیاس» که به عنوان منبع ترجمه یکی از نسخه های انجیل معرفی شده خود یک قرن بعد از آن نسخه انجیل نوشته شده و در این متن نویسنده یهودی مردم غیر یهودی جهان را به داشتن رابطه با همجنس متهم کرده و یهودیان را به دلیل پیروی از قوانین موسی از این قاعده مبرا دانسته[14].

پس از قرن سوم میلادی با کمرنگ شدن ادیان غیر ابراهیمی و قدرت گرفتن مسیحیت و پذیرفته شدن این دین توسط امپراتوری رم به تدریج ارزش های اخلاقی جامعه و قوانین حکومتی تغییر نمود و همجنس گرایی را محکوم کرد، رابطه عاشقانه میان مردان که زمانی نقش مهم و آشکاری در تمدن یونانی و ادبیات داشت با نفوذ تعصبات ضد همجنس گرایانه مسیحیان در قوانین رم و تغییر ارزش های اخلاقی تبدیل به پدیده ای شیطانی و ممنوعه شد.

ستیز با همجنس گرایی در قرون وسطی دراروپا با شدت بسیار دنبال می شد، کلیسا و حکومت ها سنگین ترین مجازات ها را بر علیه همجنس گرایان در این دوره بکار می بردند.

ایران – غزنویان :

رابطه جنسی میان مردان در این دوره مرسوم بوده، یکی از مشهور ترین اسناد، عشق سلطان محمود غزنوی به غلام ترکش ایاز است. ابوالنجم ایاز بن اویماق  غلام ترک سلطان محمود بود و سپس مرتبه امیری یافت. بعد از درگذشت محمد (421 هجری قمری) در دوره سلطنت پسر اولش محمد از دربار گریخت و به نزد پسر دیگر سلطان محمود، مسعود در نیشابور رفت و در زمان سلطنت مسعود به حکومت مکران و قصدار رسید. مسلما عشق سلطان محمود به ایاز جنبه زمینی و جسمانی داشته است، اما عرفا آن را به عشقی پاک و آسمانی تاویل کردند. یکی از روایت ها درباره عشق سلطان محمود به ایاز از زبان نظامی عروضی گزارش شده : » عشقی که سلطان یمین الدوله محمود را بر ایاز ترک بوده است معروف است و مشهور. آورده اند که سخت نیکو صورت بود، لیکن سبز چهره یی شیرین بوده است، متناسب اعضا و خوش حرکات و خردمند و آهسته. سلطان یمین الدوله مردی دیندار و متقی بود و با عشق ایاز بسیار کشتی گرفتی تا از شارع شرع و منهاج حریت قدمی عدول نکرد. شبی در مجلس عشرت – بعد از آن که شراب درو اثر کرده بود و عشق درو عمل نموده – به زلف ایاز نگریست. عنبری دید بر روی ماه غلتان، سنبلی دید بر چهره آفتاب پیچان، حلقه حلقه چون زره، بند بند چون زنجیر. عشق عنان خویشتن داری از دست صبر او بربود، محتسب اَمَنا و صَدَقنا سر از گریبان شرع بر آورد و در برابر سلطان یمین الدوله باستاد و گفت هان محمود! عشق را با فسق میامیز و حق را با باطل ممزوج مکن که بدین زلت ولایت عشق بر تو بشورد و چون پدر خویش از بهشت عشق بیوفتی. سمع اقبالش در غایت شنوایی بود، این قضیت مسموع افتاد. ترسید که سپاه صبر او با لشکر زلفین ایاز بر نیاید، کارد برکشید و به دست ایاز داد که بگیر و زلفین خویش را ببر. ایاز خدمت کرد و کارد از دست او بستد و گفت از کجا ببرم؟ گفت از نیمه. ایاز زلف دو تو کرد و تقدیر بگرفت و فرمان به جای آورد و هر دو سر زلف خویش را پیش محمود نهاد. محمود زر و جواهد خواست و افزون از رسم معهود و عادت ایاز را بخشش کرد و از غایت مستی در خواب رفت. و چون نسیم سحرگاهی برو وزید بر تخت پادشاهی از خواب در آمد،  آنچه کرده بود یادش آمد، ایاز را بخواند و آن زلفین بریده بدید. سپاه پشیمانی بردل او تاختن آورد. می خفت و می خاست و از مقرّبان و مرتّبان کس را زهره آن نبود که پرسیدی که سبب چیست؟ تا آخر کار حاجب علی قریب که حاجب بزرگ او بود روی به عنصری کرد و گفت: پیش سلطان در شو و خویشتن را بدو نمای و طریقی بکن که سلطان خوش طبع گردد. عنصری فرمان حاجب بزرگ به جای آورد و در پیش سلطان شد و خدمت کرد. سلطان یمین الدوله سر برآور و گفت ای عنصری! این ساعت از تو می اندیشم، می بینی که چه فتاده ما را؟ در این معنی چیزی بگوی که لایق حال باشد. عنصری خدمت کرد و بر بدیهه گفت: کی عیب سر زلف بت از کاستن است چه جای به غم نشستن و خاستن است جای طرب و نشاط و می خواستن است کاراستن سرو ز پیراستن است. سلطان یمین الدوله محمود را با این دو بیتی بغایت خوش افتاد. بفرمود تا جواهر بیاوردند و سه بار دهان او پر جواهر کرد.»[15]

ایران – سلجوقیان :

کتاب تاریخ ادبیات در ایران در بحث غلامان ترک در عهد سلجوقی اشاره یی هم به شاهد بازی دارد، از این نوشته در می یابیم که سلطان سنجر عادت داشت غلامان امرد خود را بعد از مدتی به قتل برساند[16] : «از غلامان ترک که در این عهد خریداری می شدند به صورت های مختلف استفاده می شد. دسته یی از آنان بازیچه شهوات امرای این عهد بودند و رفتار بعضی از سلاطین با این بیچارگان بسیار وحشیانه بود. از عادات سنجر آن بود که غلامی را از غلامان بر می گزید و بدو عشق می ورزید و مال و جان فدای او می کرد و غبرق و صبوح با وی می پیمود و حکم و سلطنت خود را در دست او می نهاد لیکن چند گاهی بعد که دیگر به کار او نمی آمد به نحوی خاص او را از میان می برد. از جمله آنان یکی مملوکی به نام سنقر بود که سنجر پیش از دیدن عاشق او شد و او را به 1200 دینار خرید و به مالکش هم خلعت و مال فراوان بخشید و فرمان داد برای سنقر سراپرده یی چون سراپرده سلطان بزنند و هزار مملوک بخرند تا در رکاب او حرکت کنند و در درگاه او به سر برند و خزانه یی مانند خزانه سلطان برای او ترتیب کنند و ده هزار سوار به وی اختصاص دهند. دو سال بعد سنجر جمیع امرا و رجال خود را فرمان داد که در اتاقی گرد آیند و هنگامی که او سنقر را به دورن می خواند با دشنه بر او حمله برند و پاره پاره اش کنند. نظیر این کار را با قایماز کج کلاه کرد و او نیز کارش به جایی کشیده بود که وزیر سلطان را به قتل آورد. و بار همین عمل وحشیانه را با اختیار الدین جوهر التاجی که مملوک مادرش بود کرد. سلطان به این غلام عشقی خاص یافته و سی هزار سپاه به وی اختصاص داده بود و بعد از چندی دسیسه یی ترتیب  داد تا او را در دهلیز بارگاهش به کارد از پای درآورند. می گویند آن وقت که جوهر را به کارد می زدند و فریاد او برآمده بود، سنجر در حرمسرای خود بود و چون آواز او را شنید گفت بیچاره جوهر را می کشند.»[17]

ایران – صفویه – قاجار :

زیبایی در آغاز سلسله قاجار تا حد زیادی جدا از جنسیت تصور می شد، به صورتی که مردان و زنان با صورت و اندام شبیه به هم به تصویر کشیده می شدند. گاهی تنها شکل پوشش سر مردان و زنان را درتصاویر متمایز می کرده در غیر این صورت در بعضی تصاویر تشخیص جنسیت افراد بسیار دشوار است. در نوشته ها صفات مشابهی برای توصیف زیبایی مردان و زنان بکار می رفت[18]. برای مثال رستم الحکما مرد جوانی را که تهماسب میرزا به او تمایل جنسی داشت اینچنین توصیف می کند : «مردی جوان و بی ریش، چهره ای مانند گل سرخ، بدن نقره گون، قامت سرو گون، چشمان نرگس گون، عشوه گر، با لبان شیرین، ساقی با چانه لاله گون …»[19]. صفاتی که امروزه بیشتر برای توصیف زیبایی زنانه بکار می رود به صورت یکسان برای مردان و زنان بکار می رفته. این صفات حتی در وصف پادشاهان، شاهزادگان و صوفی ها هم به چشم می خورد، در سوی دیگر جامعه مردم عادی از جمله اسیران جنگی و بردگان هم با صفات مشابهی توصیف شده اند، برای مثال چهره مرتضی علی پسر شانزده ساله ملا محمد افغان به این صورت وصف شده : «حدود شانزده ساله، صورتش مانند ماه شب چهارده، هر روز هزار مرد حاضر بودند برای او بمیرند، از عشق مرتضی علی شعیان سنی می شوند»[20] نویسنده در صفحه ای دیگر به اندوه عاشقان مرتضی علی پس از به قتل رسیدنش اشاره می کند.

اسیران ترکمن که به دست حسین قلی خان قاجار در سال 1777 میلادی به اسارت گرفته شدند اینطور توصیف شده اند «در میان مردان، چشمان، موی سر، خط سبیل، چانه ها و قامت پسران، گل نرگس، سنبل، بنفشه، یاس و سرو را شرمسار کرده»[21].

در ادامه نویسنده مردان و زنان اسیر را به غلمان و حور بهشتی تشبیه کرده. غلمان و حور واژگان برآمده از قرآن هستند و به مردان و زنان زیبایی اشاره دارد که به بهشتیان خدمت می کنند.

تصویر باغها در نقاشی ها و اشعار ایرانی با حور و بیشتر غلمان پر شده که معمولا ساقی هستند. از واژه «امرد» در کنار غلمان برای اشاره به این پسران استفاده می شده. درفرهنگ همجنس گرایانه قبل از مدرنیته در ایران امرد مرد جوان یا نوجوانی بوده که آثار روییدن ریش در او ظاهر شده ولی ریش او کامل نرویده باشد و در این دوران در اوج زیبایی دیده می شده.

در قرن نوزدهم میلادی همراه با ورود مدرنیته و فرهنگ غربی به ایران همجنس گرایی به عنوان پدیده ای مربوط به گذشته ایران و تفکیک جنسیت به جنس مرد و جنس زن و دگرجنس گرایی به عنوان شرطی برای رسیدن به مدرنیته دیده می شد. چهره نگاری زیبایی میان دو جنس متمایز و بیشتر زنانه شد و تصاویر زیبایی مردانه و زوج های عاشق مرد به تدریج از میان رفت[22]. در قرن نوزدهم ایرانیان مطلع شدند که عشق میان مردان و امرد ها و رابطه جنسی همجنس گرایانه رایج در ایران از دیدگاه اروپایی ها فساد دانسته می شد[23].

قرن هجدهم تا بیست و یکم میلادی :

فرانسه نخستین کشور غربی بود که پس از مسیحی شدن امپراتوری رم و جرم انگاری همجنس گرایی در سال 1791 میلادی از همجنس گرایی جرم زدایی کرد. در قاره آمریکا در سال 1830 برزیل از همجنس گرایی جرم زدایی کرد. در سال 1867 پانصد تن از اعضای انجمن وکلای آلمان برای بررسی مسائل حرفه ای خود در مونیخ گرد هم آمده بودند. یکی از این وکلا که گرایش همجنس خواهی هم داشت، کارل هنریش اولریخ بود. او در آن روز مقابل همه 500 نفر شرکت کننده جلسه به دفاع علنی از حقوق همجنس گرایان پرداخت و چنین بود که به عنوان یکی از نخستین کسانی که در جهان مدرن از حقوق همجنس گرایان دفاع کرده شناخته شد. در سال 1922 اتحاد جماهیر شوروی از همجنس گرایی جرم زدایی کرد. آلمان نازی در سال 1933 گروه های همجنس گرایان را ممنوع و همجنس گرایان به اردوگاه های کار اجباری فرستاده می شوند و تحقیقات علمی و کتاب های موجود در موسسه تحقیقات جنسی را سوزانده و موسسه ویران می شود، تحقیقات و کتاب های مگنوس هیرشفیلد[24] که در مورد همجنس گرایی تحقیقات گسترده ای انجام داده بود در این موسسه نگهداری می شد و در این جریان از بین رفت. در سال 1973 انجمن روانشناسی آمریکا (APA) همجنس گرایی را از فهرست بیماری های روانی خارج می کند نتایج تحقیقات الوین هوکر[25] در مورد همجنس گرایی در این تصمیم نقش عمده داشته. در سال 1980 حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا نخستین حزب سیاسی در این کشور است که از حقوق همجنس گرایان پشتیبانی می کند.

در سال 1989 دانمارک اولین کشوری است که در جهان مدرن ازدواج همجنس گرایان را به ثبت قانونی می رساند.


[1] . Islamic homosexualities: culture, history, and literature – page 65

[2] . HOMOSEXUALITY AND THE BIBLE, Supplement

By Bruce L. Gerig

[3] . ترجمه کتیبه W.K. Simpson, in Greenberg, – page 131

[4] . Niankhkhnum and Khnumhotep

[5] . Encyclopedia of Homosexuality – ancient Greece

[6] . Sappho

[7].  The Symposium – Plato

[8] . Sociolegal Control of Homosexuality – Donald J.West and Richard Green – page 57

[9].  Sociolegal Control of Homosexuality – Donald J.West and Richard Green – page 61

[10] . raca

[11] . Gospel

[12] . Homosexuality and Civilization – page 111

[13] . Philo

[14] . Homosexuality and Civilization – page 112

[15] .-  شاهد بازی در ادبیات فارسی – سیروس شمیسا – صفحه 41

[16]. –  شاهد بازی در ادبیات فارسی – سیروس شمیسا – صفحه 73

[17] –  شاهد بازی در ادبیات فارسی – سیروس شمیسا – صفحه 74

[18] . women with mustaches & men without beards – افسانه نجم آبادی – page 11

[19] . متن توصیفات از فارسی به انگلیسی سپس دوباره به فارسی ترجمه شده و با متن اصلی یکسان نیست

[20] . women with mustaches & men without beards – افسانه نجم آبادی – page 13

[21] . women with mustaches & men without beards – افسانه نجم آبادی – page 13

[22]. women with mustaches & men without beards – افسانه نجم آبادی – page 26

[23]. women with mustaches & men without beards – افسانه نجم آبادی – page 5

[24] . Magnus Hirschfeld

[25] . Evelyn Hooker

Read Full Post »

نخست بگویم که من هیچ موافقتی با این مقاله ندارم، مطالب اشتباه (برای مثال اینکه دانشمندان همجنس گرایی را ژنتیکی می دانند) و استدلال های ضعیف و بی پایه در این متن فراوان است ولی از جهت آرشیو کردن و اطلاع رسانی این متن را معرفی می کنم :

منبع : خبرنامه گویا

تأملی ديگر در هم‌جنس‌گرايی و باورهای دينی، محمد برقعی

تنها راه برون‌شد مؤمنان از اين بن‌بست تضاد دستاورد علم و صراحت متن کتب مقدس در رد هم‌جنس‌گرايی بازخوانی و تفسير نو از متون مقدس است زيرا اگر باور داريم که خداوند عالم، قادر و کامل است و کارهای او از سر بی‌خبری نيست و در آن حکمتی نهفته است، پس ناگزيريم که بپذيريم در فهم خود از متون دينی و کلام الهی بر خطا هستيم و اين، همين کار سترگی است که دکتر آرش نراقی به آن دست زده است

نوشته آقای نراقی مرا بر آن داشت که بحثی را که دير بازی است با مؤمنين مسلمان، مسيحی و يهودی در اين مورد داشته ام در اينجا بيان کنم با اينان می گويم ميدانيد که دانشمندان بيولوژيست مدعی هستند که حدود ۴-۵ درصد انسان ها به ضرورت ژنتيکی همجنسگرا به دنيا می آيند و حتی تحقيقات علمی بيشتر نشان داده که اين امر ويژه انسان ها نيست بلکه بسياری از حيوانات نيز با اين ويژگی به دنيا می آيند. سپس از آنان می پرسم آيا دليلی دارند که آنچه را دانشمندان ميگويند از نظر علمی نادرست است و چنين ويژگی ژنتيکی وجود ندارد . تـا بحال هيچ مومن آشنا به اين علم را نديده ام که اين ادعای علمی را رد کنند حداکثر ميگويند البته ديده ايم که گاه علم هم ممکن است اشتباه کند که سوال بعدی آنست که تا آن زمان که دليلی برای رد يک يافته علمی ثابت شده نداريم مگر چاره ای جز پذيرش آن داريم زيرا در آن صورت از علم هيچ نميماند و کل جهان ما ميشود خيال و معياری برای درستی و نادرستی. هيچ ادعايی باقی نميماند حتی ثبوت خالق و حقانيت اديان هم نا ممکن ميشود و هميشه به اينجا ميرسيم که آنچه را که علم به قطعيت بر درستی آن پا می فشارد مورد قبول است
از اينجا سوال بعدی پيش می آيد که حال که علم ژنتيک بودن همجنسگرايی را ثابت ميکند از نظر دينی چگونه می توان آن را تحليل کرد در اين موردناچار به چند فرضيه می رسيم

۱- نقص در خلقت

خلقت خداوند ناقص است وبا آنکه خداوند می خواهد همه موجودات به ويژه انسان دگر جنسگرا باشند تا تدوام نسل ممکن شود ولی متاسفانه در صدی چند بر خلاف خواسته خداوند همجنسگرا ميشوند به عبارتی خداوند هم مثل هر خالق و توليد ردکننده ديگری جايزالخطا ودارای ناتوانی است و مثل انسان ها است که نمی توانند دستگاهی بسازند که هيچ ضايعه واتلاف انرژی نداشته باشد .ّبکذرم که با قبول اين درجه از نقص در کار خلقت کار خداوند در مقايسه با کار بسياری از انسانها ايرادات تر هم است. وصد البته که هيچ يک از اين مومنان نقص و عدم کمال را در خداوندی که قادر متعالش ميخوانند نمی توانند بپذيرند زيرا که مطلقيت و کمال به ويژه در اديان ابراهيمی لازمه وجود خداوند است ودر کتب آسمانی اين اديان مرتبا به آن اشاره ميشود از جمله اين آيه قرآنی در مورد خداوند ورد زبان مسلمانان است «فتبارک الله احسن الخالقين»

۲- عادل نبودن خداوند

خداوند عمدا اينان را همجنسگرا آفريده که تمام عمرشان با اين نقيصه مبارزه کنند و با تمام فشار تمايلات جنسی از آن پرهيز کنند. که اين با عدل خداوند، بگذرم از رحمانيت و عطوفت او،درتضاد است که انسان هايی را نه تنها از يکی از بزرگترين مواهب زندگی محروم کند بلکه آنان را مجبور کنند عمری با قويترين غريزه بشر که بدون آن بقای بشر ممکن نيست و کمتر نهاد اجتماعی بدون آن شکل گرفته مبارزه ای بی حاصل و بی فرجام کنند. جاييکه ای همه دستورات دينی ،اخلاقی ،حقوقی ، اجتماعی قادر به هدايت کامل غريزه شهوت در راه مقبولو مشروع نيست چگونه ممکن است خداوند ظالمانه از انسان هايی بخواهد که اين غريزه نيرومند را يا کاملا در خود بکشند يا آن راچنان مهار کنند که وارد رابطه با جنس مخالف که کششی به آن ندارند بشوند.

۳- حکمت خداوندی

بنا بر حکمتی که برای ما ناشناخته است خداوند انسان ها و حيواناتی را همجنسگرا می آفريند تا روابط همجنسگرايانه داشته باشند زيرا به حکم عقل از خداوند قادر کامل عادل جز اين انتظاری نميرود ومگر ما حکمت همه امور باريتعالی را ميدانيم يا بايد بدانيم مشکل از فهم ما از خلقت يا درک نادرست ما از متون است گويند انيشتن که خود مبدع نظريه کوآنتوم مکانيک بود نيمه دوم عمرش را بيشتر صرف تلاش در انکار آن ميکرد زيرا حرکت در سطح کوآنتومی برعکس فيزيک نيوتونی قا بل پيش بينی و تابع نظم نيست لذا می گفت» من نمی توانم بپذيرم که خداوند جهان را مثل بازی طاس بازی ايجاد کرده باشد» . روزی نيلز بوهر فيزيکدان بزرگ ودوستش به او گفت » به خدا نگو چه کار بکند» به ديگر سخن به خدا نگو جهان را چگونه بيا فريند جهان همان است که هست نه آنگونه که تو ميخواهی باشد.

۴- فهمی ديگر از متون دينی

بدين ترتيب تنها راه برون شد مومنان از اين بن بست تضاد دستاورد علم وصراحت متن کتب مقدس در رد همجنسگرايی باز خوانی و تفسير نو از متون مقدس است زيرا اگر باور داريم که خداوند عالم،قادر و کامل است و کارهای او از سر بی خبری نيست ودر آن حکمتی نهفته است پس ناگزيريم که بپذيريم در فهم خود از متون دينی و کلام الهی بر خطا هستيم واين همين کار سترگی است که دکترآرش نراقی به آن دست زده است و اين خطر کردن نه تنها به سعه صدر و بلند انديشی بسيار نياز دارد بلکه نيازمند آگاهی خوب از دانش دينی است که اين مقالات ايشان بيانگر اين هردو اين امتياز است و اما آنچه اين خطر را بيشتر ميکند و دليری ايشان را با ارزشترجسارت جدال باسنن و باورهای غير دينی مردم است باورهايی که سبب شده درچين و هند و بسياری از نقاط جهان که باورهای دينيشان در اين مورد نقشی ندارد نيز همجنسگرايی به شدت محکوم شود ودر ايران ما هم در نکوهش همجنسگرايی تفاوت چندانی ميان دينداران و بی دينان نيست.
اين پديده ان چنان در جامعه زشت دانسته شده که کمتر کسی بودن آن را باور دارد و آن را از جنس بچه بازی و شاهد بازی مردانه و رفع شهوت زنانی که به مرد دسترسی ندارند ميدانند که همانگونه که دکتر نراقی اشاره کرده اند مقولاتی متفاوت از همجنسگرايی هستند و اينکه آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا گفت که ما در ايران همجنسگرا مثل آمريکا نداريم و آنجا مسخره کردند در حقيقت سخنی را گفت که باور عمومی مردم ايران است از اين روی حتی اصطلاح همجنسگرا در فرهنگ ما تازه است و در سطح محدودی شناخته شده است واصطلاخ شناخته شده آن «همجنس بازی «است.

منبع : خبرنامه گویا


Read Full Post »

مهران مدیری و نوکران جیره خوارش در اقدامی ضد اخلاقی همجنس گرایان را به مسخره و توهین گرفتند، البته این اولین بار نیست که این دلال تلویزیونی که از برکت انحصار برنامه های اسلامی حکومت اسلامی به نان و نوا رسیده دست به چنین اقدام زشتی می زند ولی این بار از همه حد و مرز ها عبور کرده و همه پرده ها را دریده.

در این برنامه ضد اخلاقی جدید که برای پخش خارج از ایران ساخته شده که همین موضوع خودش جای بحث دارد که چطور بعضی چیر ها برای خارج نشینان وب است و برای ما بد، اینچنین گفته می شود :

– تلفن کننده : الو می می

– نوکری که نقش همجنس گرا را بازی می کند : جونِ می می – بگو جواب رو

– تلفن کننده : می می جون منم فی فی

– نوکری که نقش همجنس گرا را بازی می کند : فی فی ؟

– تلفن کننده : فی فی – تهرون

– نوکری که نقش همجنس گرا را بازی می کند : یادم نمیاد بگو جواب رو

– تلفن کننده : پارک دانشجو …

– نوکری که نقش همجنس گرا را بازی می کند : نه نه، نه، نه، یادم نمیاد

– تلفن کننده : پارک دانشجو، می می و فی فی بازی می کنند خیلی قشنگ، سرسره بازی

– نوکری که نقش همجنس گرا را بازی می کند : نه عزیز من جواب رو بگو

– تلفن کننده : بی پدر و مادر و ببینا

این ویدئو ضد اخلاقی را می توانید از این پیوند ببینید

Read Full Post »

فروم ضد اخلاقی www.irkids.net اقدام به فحاشی و دروغ پراکنی بر علیه همجنس گرایان نمود که در اینجا پاسخ های خودم را باز نویس می کنم :
FinalFantasy نوشته است:
1- خدا موجودات رو در دو نوع مئنث و مذکر آقریده (همه موجوداتی که فکرش رو بکنید)

قسمت اول در مورد اینکه خدا چیست و موجودات را چطور آفریده منعکس کننده فرقه های مختلف دین ابراهیمیسم (یهودیت-مسیحیت-اسلام) است و دیدگاه سایر ادیان (برای مثال شینتو) را بیان نمی کند.
به اضافه اینکه از نظر بولوژیکی بسیاری از موجودات تک جنسی (نه دو جنسی) هستند و هیچ گونه اندام و گونه نر یا ماده ندارند (از جمله تقریبا تمام موجودات غیر پر سلولی و بعضی موجودات پر سلولی مانند گونه هایی از کرم)

FinalFantasy نوشته است:
2- ما انسان ها ادعا داریم که اشرف مخلوقات هستیم ولی …… آخه شما ببینید توی طبیعت کدوم حیوانی این کار رو میکنه؟

در مورد قسمت دوم، همجنس گرایی در تقریبا تمام حیواناتی که زندگی اجتماعی دارند به خصوص پستان داران و پرندگان دیده شده. منابع در این صفحه لیست شده :
http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexual_behavior_in_animals

FinalFantasy نوشته است:
من نمیدونم چرا بعضی ها دست به همچین کاری میزنند؟

همجنس گرایی یک پدیده مادر زادی است که در اثر تغییر سیستم عصبی جنین در درون رحم مادر تحت تاثیر شرایط شیمایی درون رحمی و زمینه ژنتیکی پدید می آید و سبب می شود اشتیاق و تحریک پذیری احساسی(از نوع خاص) و جنسی فرد به سور همجنس باشد. منابع :
http://www.sciencedaily.com/releases/20 … 205430.htm
—————
http://www.sciencedaily.com/releases/20 … 151845.htm

FinalFantasy نوشته است:
من یه مقاله چندوقت پیش خونم که در مورد این عمل نوشته بود …….. مقاله روانشناسی بود و میگفت که یک مریضی روحی هست و قابل درمانه

دیدکاه سازمان های معتبر دخیل در بهداشت روانی خلاف این نوشته است، از جمله سازمان APA و سازمان بهداشت جهانی World Health Organization در این مورد به وضوح نظر داده اند و همجنس گرایی را بیماری نمی دانند و یک ویژگی در اقلیتی از انسان ها می دانند. و سازمان APA تلاش ها را برای تغییر همجنس گرایان به دگر جنس گرا ناموفق و دارای تاثیرات بسیار مخرب روانی ارزیابی کرده. منبع

Read Full Post »

عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی (غیر اجتماعی و غیر خانوادگی و غیر تربیتی) که احتمالا شامل شرایط درون رحمی در دوران جنینی است نقش بزرگی در شکل گیری رفتار همجنس گرایانه دارد.

محققان دانشگاه علوم بیولوژی و شیمی «کویین ماری» و موسسه «کارولینسکا» در شهر استکهلم گزارش داده اند عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی (که برای هر فرد منحصر به فرد است و می تواند شامل فرایندهای بیولوژیکی مانند تاثیر هرمون ها در رحم مادر باشند) در تعیین رفتار همجنسگرایانه مهم هستند.

دکتر قاضی رحمان یکی از محققان ودانشمندان پیشرو در زمینه گرایش جنسی انسان توضیح می دهد : این تحقیق آب سردی بر روی تمام جستوجو هایی که به دنبال یک ژن واحد یا یک عامل محیطی واحد که بتواند همجنس گرایی را تعیین کند ریخته است. عواملی که بر روی گرایش جنسی تاثیر گذار هستند پیچیده اند. و ما فقط درباره همجنس گرایی صحبت نمی کنیم، رفتار دگرجنس گرایانه نیز تحت تاثیر ترکیبی از عوامل ژنتیک و محیطی است.

تیمی به سرپرستی دکتر نیکلاس لنگسترم در موسسه کارولینسکا اولین سرشماری جمعیت محور را از میان دوقلوهای بزرگسال (20 تا 47 ساله) در کشور سوئد انجام داد. تحقیق بر روی دوقلوهای همسان (تک تخمکی) و غیر همسان معمولا برای یافتن عوامل ژنتیکی و محیطی موثر بر روی یک ویژگی شخصیتی کاربرد دارد. دوقلوهای همسان تمام عوامل ژنتیکی و محیطی را با هم به صورت مشترک دارند در حالی که دوقلوهای غیر همسان فقط در نیمی از عوامل ژنتیکی و تمام عوامل محیطی را با هم مشترک هستند، به همین سبب شباهت بیشتر در دارا بودن یک ویژگی شخصیتی در دوقلو های همسان در مقایسه با دوقلو های غیر همسان نشان می دهد که عوامل ژنتیکی در قسمتی از آن ویژگی شخصیتی دخیل هستند.

این تحقیق بر روی 3826 دوقلو (7652 نفر) انجام شد و از آنها در باره کل تعداد شرکای جنسی همجنس و غیر همجنس که در طول زندگی داشته اند پرسیده شد. یافته ها نشان داد 35 درصد تفاوت در رفتار جنسی همجنس گرایانه در مردان ناشی از عوامل ژنتیکی است.

دکتر رحمان توضیح می دهد: در مجموع ژنتیک عامل 35 درصد از تفاوت مردان با رفتار همجنس گرا شناخته شده و سایر عوامل منحصر به فرد محیطی (که شامل شرایط اجتماعی شرایط خانوادگی و تربیتی که بین دوقلو ها مشترک است نمی شود) عامل 64 درصد این تفاوت ها شناخته شده. به عبارت دیگر مردان از راه های مختلف در فراید رشد همجنس گرا می شوند نه یک راه مشخص.

برای زنان عوامل ژنتیکی در حدود 18 درصد میزان رفتار همجنس گرایانه را توضیح می دهد، عوامل غیر مشترک محیطی 64 درصد و عوامل مشترک یا محیط خانوادگی 16 درصد.

تحقیقات نشان می دهد ژنتیک تاثیر مهم ولی متوسطی دارد، عوامل محیطی غیر مشترک در دوقلوها که ممکن است شامل عوامل موثر در دوران رشد جنین درون رحم مادر باشد بیشترین تاثیر را دارد. عوامل ژنتیکی در زنان تقریبا به اندازه عوامل مشترک محیطی نقش داشته در صورتی که عوامل محیطی مشترک تقریبا بر روی رفتار جنسی مردان تاثیری نداشته.

دکتر رحمان اضافه می کند : این تحقیق بدون محدودیت نیست، ما از یک معیار رفتاری برای سنجش گرایش جنسی استفاده کرده ایم که شاید برای مردان مناسب باشد (گرایش روانی و رفتار جنسی و واکنش جنسی در مردان بسیار به هم مربوط هستند) ولی برای زنان کمتر مناسب است. به غیر از این مورد تحقیق ما دقیق ترین تخمین ها در مورد تاثیر عوامل ژنتیکی و غیر ژنتیکی بر روی گرایش جنسی را ارائه می دهد.

Read Full Post »

فکر می کنم ما باید سر اینکه کدام نگارش را انتخاب کنیم و بکار ببریم به توافق برسیم، داشتن یک نگارش مشخص برای این واژه کمک خواهد کرد که این واژه رسمیت بیشتری پیدا کند و بیشتر بتواند با واژه همجنس باز رقابت کند.

من خودم از ده سال پیش «همجنسگرا» می نوشتم، ولی در سالهای اخیر در پی استفاده گسترده از نگارش «همجنس گرا» در رسانه های پر مخاطب و رسمی کم که به نگارش «همجنس گرا» روی آوردم. از طرفی در ذهن من جدا نوشتن همجنس گرا روی قسمت دوم این واژه که گرایش است توجه بیشتری می دهد.

خلاصه من استفاده از نگارش همجنس گرا را پیشنهاد میدهم و خوشحال میشم نظر شما را هم در این باره بدونم.

Read Full Post »

آرش نراقی

منبع رادیو فردا

آرش نراقی در برنامه رادیو فردا شرکت خواهد کرد و در مورد اقلیت های جنسی و اسلام صحبت می کند، شما می توانید از طریق این صفحه پرسش های خود را بپرسید و احتمالا ایشان در برنامه جواب خواهند داد.

من که پرسشی در این زمینه ندارم، پرسش من این است که دینی که 1400 سال آدم کشته و سر بریده و باعث عقب ماندگی جوامع شده و فساد و انحراف در جامعه را زیاد کرده چرا باید وجود داشته باشد و به چه دلیل نباید از روی زمین برچیده شود؟

این هم دیدگاه اسلام در باره همجنس گرایی :

اسلام همجنسگرایان

Read Full Post »

Older Posts »